Familjejuridik

Vi hjälper dig med alla ärenden inom familjejuridik

Lämna över till experter

Tillsammans har vi många års erfarenhet av arbete inom familjejuridik och familjerättsliga ärenden. Nyckeln till vår framgång är att vi lyssnar och gör allt med mycket hjärta.

Arvskifte

Arvskiftet är själva överföringen av dödsboets tillgångar till arvingarna. Skiftet regleras vanligen genom ett avtal mellan arvingarna.

Bodelning

Bodelning kan behöva göras vid skilsmässa eller efter den ena makens död, men kan även göras under pågående äktenskap.

Bouppteckning

Bouppteckningen är dödsboets identitetshandling, den visar vem eller vilka som har rätt till arv och vilka tillgångar och skulder som fanns per dödsdagen.

Gåvobrev

Ett gåvobrev kan vara en trygghet, det bevisar att en överföring av förmögenhetsvärden gjorts samt vem eller vilka som är gåvomottagare.

Samboavtal

Med samboavtalet kan ni välja vilken egendom som ska vara enskild och således inte ingå i en bodelning i händelse av separation.

Testamente

Med ett testamente kan du själv välja vad som ska hända med din kvarlåtenskap vid din bortgång. Om du behöver rådgivning hjälper vi dig gärna.

Äktenskapsförord

Med ett äktenskapsförord kan ni välja vilken egendom som ska vara enskild och undvika att egendomen blir föremål för bodelning vid separation.

Läs mer

Övrigt

Har du frågor? Varmt välkommen att kontakta oss för en inledande diskussion eller rådgivning!

Familjejuridik

Hos oss får du hjälp av jurister särskilt inriktade på familjerättsliga ärenden. Du har alltid kontakt med en egen jurist, som i sin tur arbetar teambaserat med andra jurister på Vardagsjuristerna.se – allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp i ditt ärende.

Vi tar ärenden över hela Sverige.

Läs mer

Telefon

010-145 08 88

Måndag – fredag kl 9-17

phone, call, call now-1439841.jpg

E-post

info@vardagsjuristerna.se

mail, message, email-1454731.jpg

Besök oss

Måndag – fredag 9-17

Endast förbokade besök