Familjejuridik

Familjejuridik innefattar såväl arvsrätt som bodelningar och vårdnadstvister.

Familjejuridik innefattar såväl arvsrätt som bodelningar och vårdnadstvister. Vardagsjuristerna erbjuder professionell hjälp med familjejuridik över hela landet. Ditt ärende kan vara okomplicerat eller mer komplext. Välkommen att kontakta oss idag.

Familjerättsliga ärenden

Familjejuridiken innefattar egentligen ett flertal olika sorters ärenden, även om samtliga på något sätt har med familjekonstellationer att göra. Vanligt förekommande ärenden är arvskiften, bodelning, bouppteckning, arvstvister och vårdnadstvister. Ett ärende kan vara mer eller mindre komplicerat, men alldeles oavsett är det bra att ta professionell hjälp. För dig som funderar på kostnaden kan Vardagsjuristerna ibland erbjuda ett fast pris, beroende på just din situation och ditt hjälpbehov. Du behöver alltid kontakta oss och beskriva din situation, och därför erbjuder vi ett första kostnadsfritt inledande samtal utan förpliktelser (15 min). Det viktigaste för oss är att du får ett personligt och professionellt bemötande och att du kan lita på att ditt ärende hanteras av en jurist specialiserad på ditt område.

Vardagsjuristerna erbjuder:

  • Kostnadsfritt inledande samtal (ca 15 min) och omgående hjälp.
  • Du kan även ställa din fråga via kontaktformuläret.
  • Guidning och stöttning genom hela ärendet.

Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 010-145 08 88 (mån-fre 09-17) / info@vardagsjuristerna.se

Kontaktformulär

Arvskifte

Arvskiftet är fördelningen och överföringen av den avlidnes tillgångar till arvingarna. Dödsbodelägarna reglerar detta genom ett avtal om arvskifte.

Arvstvist

Arvstvist kan uppstå vid oenighet om fördelningen av kvarlåtenskapen eller vid tolkningen av ett testamente.

Läs mer

Bodelning

Bodelning ska ske vid äktenskapsskillnad och dödsfall, men kan också göras under äktenskapet. Giftorättsgods slås samman och delas lika.

Bouppteckning

En bouppteckning är ett juridiskt kvitto på vem som har rätt att ärva. Bouppteckningen ger också en ekonomisk överblick över dödsboet.

Gåvobrev

Ett gåvobrev visar att en överlåtelse eller överföring av förmögenhetsvärden skett utan verderlag. Gåvobrevet kan göra egendom till enskild.

Samboavtal

Ett samboavtal reglerar sambornas inbördes ekonomiska förhållanden. Samboavtalet kan innebära att bodelning inte ska ske.

Testamente

Testamente är en juridisk handling som visar testators vilja i händelse av dennes bortgång. Testamentet påverkar vem som har rätt till arv.

Vårdnadstvist

Vårdnadstvist innefattar att hjälpa dig som förälder att i frågor om boende, umgänge och vårdnad för ditt eller dina barn.

Läs mer

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är ett avtal som reglerar makarnas ekonomiska förhållanden. Med äktenskapsförordet kan du göra egendom till enskild egendom.

Läs mer

Övrigt

Har du frågor? Varmt välkommen att kontakta oss för en inledande diskussion eller rådgivning!

Äktenskapsförord

Med ett äktenskapsförord kan ni välja vilken egendom som ska vara enskild och undvika att egendomen blir föremål för bodelning vid separation.

Läs mer

Övrigt

Har du frågor? Varmt välkommen att kontakta oss för en inledande diskussion eller rådgivning!

Besök oss

Måndag – fredag 9-17

Endast förbokade besök