Just nu erbjuder vi 15 % rabatt på alla våra tjänster. Gäller till och med 2023-12-31.

Gåvobrev

Vi hjälper dig att upprätta ett juridiskt korrekt gåvobrev

Gåvobrev

Hos Vardagsjuristerna.se får du hjälp att upprätta ett juridiskt korrekt gåvobrev för antingen lös eller fast egendom, det vill säga antingen för exempelvis en bil, bostadsrätt eller hus.

Vi tar ärenden över hela Sverige.

Ta hjälp av en jurist

En jurist är oberoende och hjälper dig att upprätta gåvobrevet utifrån dina önskemål samt utifrån hur lagen ser ut. Tillsammans har vi många års erfarenhet av arbete inom familjejuridik och familjerättsliga ärenden, inklusive att upprätta gåvobrev. Nyckeln till vår framgång är att vi lyssnar och gör allt med mycket hjärta.

Ställ din fråga till oss!

Frågor och svar om gåvobrev

Ett gåvobrev är en juridisk handling som visar att en person, gåvogivaren, har skänkt egendom till någon annan, gåvomottagaren.

Vissa bestämmelser om gåvor finns i gåvolagen samt i jordabalken.

Ett gåvobrev kan behövas av flera anledningar. Dels är det ett underlag för att visa att gåvan faktiskt ägt rum och kan därmed fungera som skydd mot utomstående borgenärer, dels kan gåvobrevet visa att gåvan ska vara enskild egendom hos mottagaren.

Om gåvan är en andel i en bostadsrätt fungerar gåvobrevet som underlag för att överta andelen, det vill säga för att bli medlem i föreningen. Om gåvan är en fastighet fungerar gåvobrevet som underlag för att söka lagfart.

Det korta svaret är nej, det finns inget krav på bevittning för att gåvan ska vara juridiskt bindande. Vi skulle dock rekommendera bevittning för att stärka bevisning om en eventuell tvist skulle uppstå på grund av gåvan. Vittnena kan intyga att gåvogivaren genom sitt gåvobrev har uttryckt sin vilja och att det inte föreligger omständigheter som kan ogiltigförklara gåvobrevet.
 
Vad gäller vid överlåtelse av fastighet?
Att överlåtarens underskrift måste vara bevittnad är i sig inget krav för att gåvan ska vara giltig utan en förutsättning för att lagfart ska beviljas. Är underskriften inte bevittnad ska Lantmäteriet vilandeförklara lagfartsansökan och ge överlåtaren tillfälle att föra ogiltighetstalan vid domstol. Görs inte detta blir lagfarten meddelad trots bristen på bevittning. I praktiken kan man förstås säga att detta innebär att gåvogivarens underskrift ska bevittnas i gåvobrevet.

Gåvor mellan makar ska registreras hos Skatteverket.

Ett gåvobrev kan fylla en annan viktig funktion vid en arvssituation på så sätt att gåvobrevet kan visa att gåvan antingen varit eller inte varit ett förskott på arv.

Framgår det av gåvobrevet att gåvan inte utgjorde förskott på arv behöver någon justering för gåvans värde inte göras vid arvssituationen.

Äktenskapsförord

Huvudregeln i ett äktenskap är att alla tillgångar är så kallat giftorättsgods, där vardera make/maka har en vilande rätt till hälften av värdet vid bodelning, så kallad giftorätt. Genom ett äktenskapsförord kan makarna göra alla eller delar av tillgångarna till enskild egendom.

Testamente

Testamentet är en juridisk handling som visar hur du vill att din kvarlåtenskap, det vill säga dina tillgångar, fördelas. Det finns flera juridiska krav som ska vara uppfyllda för att ett testamente ska vara giltigt. Därför rekommenderar vi kontakt med en jurist som upprättar handlingen.

phone, call, call now-1439841.jpg

010-145 08 88