Just nu erbjuder vi 15 % rabatt på alla våra tjänster. Gäller till och med 2023-12-31.

Bodelning

Bodelning ska ske vid äktenskapsskillnad och vid dödsfall. Bodelningen kan vara komplex och komplicerad, därför är det viktigt att du tar hjälp så snart som möjligt.

Bodelningsavtal

Hos Vardagsjuristerna.se får du hjälp att upprätta ett juridiskt korrekt bodelningsavtal (även kallat bodelningshandling), där vi bland annat beräknar hur mycket respektive make har rätt till. 

Vi tar ärenden över hela Sverige.

Ta hjälp av en jurist

En jurist är oberoende och hjälper dig att upprätta bodelningsavtalet utifrån hur lagen ser ut, det vill säga utan att ge någon make särskilda fördelar. Tillsammans har vi många års erfarenhet av arbete inom familjejuridik och familjerättsliga ärenden, inklusive att upprätta bodelningsavtal. Nyckeln till vår framgång är att vi lyssnar och gör allt med mycket hjärta.

Ställ din fråga till oss!

Frågor och svar om bodelning

En bodelning är en hälftendelning av makarnas giftorättsgods, det vill säga av all egendom som inte är enskild egendom.

En bodelning ska göras när ett äktenskap upphör, exempelvis vid skilsmässa eller när den ena maken avlider.

En efterlevande make eller maka har ensam rätt att bestämma att en så kallad jämkning ska ske vid bodelningen, vilket  innebär att respektive make vid bodelning ska behålla det han eller hon ägde (eller att någon bodelning i princip inte ska ske, om man så vill).

Nej. Det är däremot vanligt att ett kombinerat bodelnings- och arvskiftesavtal upprättas.

En bodelning ska alltid göras när ett äktenskap upphör. Lite förenklat kan sägas att bodelningen innebär att båda makarnas nettotillgångar slås samman och delas på två lika delar. Arvskiftet är då överföringen av det den avlidne maken erhållit efter bodelningen till den avlidne makens arvingar.

Nej. Bodelningen är en privat överenskommelse mellan makarna.

Om en av samborna begär det ska en bodelning göras.

Vid dödsfall ska den efterlevande sambon begära bodelning senast när bouppteckningsförrättning hålls.

Äktenskapsförord

Huvudregeln i ett äktenskap är att alla tillgångar är så kallat giftorättsgods, där vardera make/maka har en vilande rätt till hälften av värdet vid bodelning, så kallad giftorätt. Genom ett äktenskapsförord kan makarna göra alla eller delar av tillgångarna till enskild egendom.

Bodelningsavtal

En bodelning kan göras såväl under ett äktenskap, vid skilsmässa eller när äktenskapet upphör på grund av dödsfall. Värdet av alla tillgångar som är giftorättsgods ska då fördelas mellan makarna vid en bodelning. Vi hjälper dig med bodelningsavtalet.

phone, call, call now-1439841.jpg

010-145 08 88