Bodelning

Bodelning ska ske vid äktenskapsskillnad och dödsfall, men kan också göras under äktenskapet. Giftorättsgods slås samman och delas lika.

Bodelning ska ske vid äktenskapsskillnad och dödsfall, men kan också göras under äktenskapet. Giftorättsgods slås samman och delas lika. En bodelning kan vara komplex och komplicerad och därför är det viktigt att du tar hjälp så snart som möjligt.

Att göra en bodelning

Att bodela, det vill säga att göra en bodelning, kan vara mer eller mindre komplicerat. Bodelning ska i regel göras när ett äktenskap upphör genom skilsmässa eller genom dödsfall, men kan påverkas av ett äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente om den ena maken eller makan därigenom erhållit enskild egendom. Ibland är makarna överens om hur de ska bodela, och då behövs kanske bara ett formellt bodelningsavtal. Andra gånger föreligger oenigheter som kräver medling mellan parterna.

Vardagsjuristerna erbjuder:

  • Rådgivning om bodelning och bodelningsavtal, hjälp vid tvister om bodelning, till exempel överklaganden av bodelning som beslutats av bodelningsförrättare.
  • Kostnadsfritt inledande samtal (ca 15 min) och omgående hjälp.
  • Du kan även ställa din fråga via kontaktformuläret.
  • Guidning och stöttning genom hela ärendet.

Vanliga frågor och svar om bodelning hittar du längre ner på sidan.

Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 010-145 08 88 (mån-fre 09-17) / info@vardagsjuristerna.se

STÄLL DIN FRÅGA

Frågor och svar om bodelning

Vad är en bodelning?

Lite förenklat kan sägas att en bodelning är en hälftendelning av makarnas giftorättsgods, det vill säga av all egendom som inte är enskild egendom. Detta görs genom att först beräkna vardera makes eller makas andel i boet, och därefter genom fördelning på lotter.

När ska en bodelning göras?

En bodelning mellan makar ska göras vid äktenskapsskillnad och dödsfall. En bodelning kan även göras mitt under pågående äktenskap.

Måste en bodelning göras?

Enligt lag ska en bodelning göras när äktenskapet upplösts. Det är en stark rekommendation att alltid göra en bodelning. 

Kan en efterlevande make eller maka undvika bodelning?

En efterlevande make eller maka har ensam rätt att bestämma att en så kallad jämkning ska ske vid bodelningen, vilket innebär att respektive make vid bodelning ska behålla det han eller hon redan äger. Rent formellt sker då fortfarande en bodelning, men utgången av den är redan bestämd. Bodelning kan undvikas helt och hållet genom att ett äktenskapsförord upprättats innan dödsfallet.

Är bodelning och arvskifte samma sak?

Nej. Det är däremot vanligt att ett kombinerat bodelnings- och arvskiftesavtal upprättas.

En bodelning ska alltid göras när ett äktenskap upphör. Lite förenklat kan sägas att bodelningen innebär att båda makarnas nettotillgångar slås samman och delas på två lika delar. Enskild egendom är undantagen från bodelningen. Genom bodelningen bestäms således hur mycket respektive make eller maka ska ta med sig ut från äktenskapet. Arvskiftet är istället överföringen av de tillgångar dödsboet har kvar efter bodelningen till den avlidne makens arvingar.

Ska ett bodelningsavtal skickas till Skatteverket?

Nej. Bodelningen är en privat överenskommelse mellan makarna. Om bodelning sker under äktenskapet ska detta däremot anmälas till Skatteverket.

Ska bodelning ske mellan sambor?

Om en av samborna begär det ska en bodelning göras.

Vid dödsfall ska den efterlevande sambon begära bodelning senast när bouppteckningsförrättning hålls.

Kan jag använda en färdig mall för bodelningsavtalet?

Vi rekommenderar inte att en mall för bodelning används eftersom det inte är säkert att mallen passar just din situation. Det blir också mycket problematiskt när formuleringarna i mallen visar sig få helt andra konsekvenser än vad som var avsett. Använder du en mall rekommenderar vi ändå att du låter en jurist granska den för att undvika obehagliga överraskningar.

Äktenskapsförord

Huvudregeln i ett äktenskap är att alla tillgångar är så kallat giftorättsgods, där vardera make/maka har en vilande rätt till hälften av värdet vid bodelning, så kallad giftorätt. Genom ett äktenskapsförord kan makarna göra alla eller delar av tillgångarna till enskild egendom.

Arvskifte

Först när bouppteckningen är registrerad och godkänd hos Skatteverket brukar ett arvskifte företas. Skiftet är egentligen överföringen av dödsboets tillgångar till arvingarna, de så kallade dödsbodelägarna. Regleras med avtal.