Äktenskapsförord

Vi hjälper dig att upprätta ett juridiskt korrekt äktenskapsförord.

Vardagsjuristerna.se är en del av Emvald Juridik AB

Äktenskapsförord

Hos Vardagsjuristerna.se får ni hjälp att upprätta ett juridiskt korrekt äktenskapsförord, utformat utifrån era personliga önskemål. 

Vi tar ärenden över hela Sverige.

Ta hjälp av en jurist

En jurist är oberoende och hjälper dig att upprätta äktenskapsförordet utifrån era önskemål och utifrån hur lagen ser ut. Tillsammans har vi många års erfarenhet av arbete inom familjejuridik och familjerättsliga ärenden, inklusive att upprätta äktenskapsförord. Nyckeln till vår framgång är att vi lyssnar och gör allt med mycket hjärta.

Ställ din fråga till oss!

Frågor och svar om äktenskapsförord

Äktenskapsförordet är faktiskt ett avtal mellan makarna om att viss egendom ska vara så kallad enskild egendom.

Enskild egendom är egendom som ska undantas från bodelning, det vill säga  egendom som inte ska delas lika mellan makarna vid en bodelning.

Bodelning ska göras när äktenskapet upphör, exempelvis vid skilsmässa eller vid den ena makens död.

Att egendom är enskild innebär inte i sig att egendomen inte kan ärvas av den andre maken eller makan, bara att den är undantagen från hälftendelning vid bodelning. Egendomen kan alltså fortfarande ärvas av den andre maken eller makan.

Om det finns särkullbarn med i bilden har dessa rätt att få ut sitt arv direkt, vilket innebär att de bland annat kommer ärva sin förälders enskilda egendom.

Ja, det ska registreras i äktenskapsregistret hos Skatteverket.

Det är absolut inte korrekt att säga att det inte behövs ett testamente enbart för att ett äktenskapsförord finns. 

Lite förenklat kan sägas att ett äktenskapsförord reglerar vad respektive make ska äga om äktenskapet upphör. Testamentet reglerar i sin tur vad som ska hända med det den avlidne maken ägde.

Samboavtal

För sambos gäller att gemensamt införskaffad egendom kan behöva delas med hälften var vid en bodelning, oavsett vem som har betalat för egendomen. Hälftendelningen kan undvikas genom ett samboavtal. Berätta om er situation så hjälper vi er.

Testamente

Testamentet är en juridisk handling som visar hur du vill att din kvarlåtenskap, det vill säga dina tillgångar, fördelas. Det finns flera juridiska krav som ska vara uppfyllda för att ett testamente ska vara giltigt. Därför rekommenderar vi kontakt med en jurist som upprättar handlingen.