Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är ett avtal som reglerar makarnas ekonomiska förhållanden. Med äktenskapsförordet kan du göra egendom till enskild egendom.

Äktenskapsförord är ett avtal som reglerar makarnas ekonomiska förhållanden. Med äktenskapsförordet kan du göra egendom till enskild egendom. Vardagsjuristerna erbjuder professionell hjälp med äktenskapsförord, oavsett om du har en okomplicerad eller mer komplex situation.

Att upprätta äktenskapsförord

Genom ett äktenskapsförord kan två makar bestämma över sina inbördes ekonomiska förhållanden. Vanligen görs detta genom att makarna bestämmer att egendom som tillhör eller tillfaller någon av makarna ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Äktenskapsförordet misstas ofta för ett testamente. Detta är inte så konstigt då äktenskapsförordet kan få stor betydelse vid dödsfall. Äktenskapsförordet får även betydelse vid skilsmässa. Det är därför viktigt att först reda ut och förstå hur ett äktenskapsförord kommer att påverka just er.

Vardagsjuristerna erbjuder rådgivning kring äktenskapsförord samt upprättar juridiskt korrekta äktenskapsförord, utformade utifrån personliga önskemål. 

Vardagsjuristerna erbjuder:

  • Rådgivning om makars ekonomiska förhållanden, upprättande av äktenskapsförord och hjälp vid tvister om bodelning eller äktenskapsförord.
  • Kostnadsfritt inledande samtal (ca 15 min) och omgående hjälp.
  • Du kan även ställa din fråga via kontaktformuläret.
  • Guidning och stöttning genom hela ärendet.

Vanliga frågor och svar om äktenskapsförord hittar du längre ner på sidan.

Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 010-145 08 88 (mån-fre 09-17) / info@vardagsjuristerna.se

STÄLL DIN FRÅGA

Frågor och svar om äktenskapsförord

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar. Bestämmelser om detta finns i äktenskapsbalken. I avtalet bestämmer makarna vilken egendom, det vill säga vilken eller vilka tillgångar, som ska vara makens eller makans enskilda egendom. Genom äktenskapsförordet kan exempelvis en fastighet eller ett sparkapital göras till enskild egendom.

Kan jag använda en färdig mall som äktenskapsförord?

Vi rekommenderar inte att använda färdiga mallar. Anledningen är att det inte alls är säkert att mallen på ett riktigt sätt faktiskt löser din situation som du tänkt dig. Det är mycket vanligt att man inte förstått innebörden av det som står i mallen och hur detta kan komma att påverka makarna.

Vad är enskild egendom?

Enskild egendom är egendom som ska undantas från bodelning, det vill säga egendom som inte ska delas lika mellan makarna vid en bodelning.

När ska en bodelning göras?

Bodelning ska göras när äktenskapet upphör, exempelvis vid skilsmässa eller dödsfall.

Varför behövs ett äktenskapsförord?

Behovet av att ha ett äktenskapsförord kan variera. Ett syfte som ofta lyfts fram är för att förhindra tvister vid en eventuell skilsmässa, men det finns betydligt fler anledningar till att skriva ett äktenskapsförord. Minst lika viktigt är att makarna under själva äktenskapet ska veta precis vad som gäller dem sinsemellan, eller för att förhindra att egendom som gått i arv till ena maken eller makan blir föremål för bodelning (hälftendelning) mellan makarna.

Ytterligare en vanligt förekommande anledning till att skriva ett äktenskapsförord är för att det kan påverka arvet efter den ena maken eller makan.

Kan ett äktenskapsförord påverka arvet efter en make eller maka?

Det korta och enkla svaret är ja. Utan ett äktenskapsförord ska makarnas tillgångar i princip delas på hälften vid dödsfall. Med ett äktenskapsförord kan vissa eller alla tillgångar undantas från en sådan hälftendelning. Det innebär att antingen den efterlevande maken eller makan eller dödsboet efter den avlidne behåller en större (eller mindre) andel än just hälften. Det betyder i sin tur att arvet efter den avlidne kan komma att bli större eller mindre än hälften i och med äktenskapsförordet.

Vem som ärver den avlidne eller hur arvet ska fördelas mellan arvtagarna kan däremot inte regleras genom äktenskapsförord, det måste göras med testamente. Arvtagarna bestämmer också fördelningen genom att ett arvskifte görs.

Samboavtal

För sambos gäller att gemensamt införskaffad egendom kan behöva delas med hälften var vid en bodelning, oavsett vem som har betalat för egendomen. Hälftendelningen kan undvikas genom ett samboavtal. Berätta om er situation så hjälper vi er.

Testamente

Testamentet är en juridisk handling som visar hur du vill att din kvarlåtenskap, det vill säga dina tillgångar, fördelas. Det finns flera juridiska krav som ska vara uppfyllda för att ett testamente ska vara giltigt. Därför rekommenderar vi kontakt med en jurist som upprättar handlingen.