Just nu erbjuder vi 15 % rabatt på alla våra tjänster. Gäller till och med 2023-12-31.

Samboavtal

Vi hjälper dig att upprätta ett juridiskt korrekt samboavtal

Samboavtal

Hos Vardagsjuristerna.se får du hjälp att upprätta ett juridiskt korrekt samboavtal, helt utifrån era önskemål. Inga ärenden är för komplexa.

Vi tar ärenden över hela Sverige.

Ta hjälp av en jurist

En jurist är oberoende och hjälper dig att upprätta samboavtalet utifrån hur lagen ser ut, det vill säga utan att ge någon av er särskilda fördelar. Tillsammans har vi många års erfarenhet av arbete inom familjejuridik och familjerättsliga ärenden, inklusive att upprätta samboavtal. Nyckeln till vår framgång är att vi lyssnar och gör allt med mycket hjärta.

Ställ din fråga till oss!

Frågor och svar om samboavtal

Ett samboavtal är ett inbördes avtal mellan två sambos som reglerar era ekonomiska förhållanden i händelse av en separation, exempelvis att viss egendom inte ska vara föremål för bodelning eller att bodelning inte ska ske.

Lite förenklat kan sägas att en bodelning är en hälftendelning av sambornas samboegendom, det vill säga av gemensamt bohag och bostad, om egendomen förvärvats för gemensam användning.

Om den ena sambon avlider har den efterlevande sambon möjlighet att begära bodelning. En begäran om bodelning ska framställas senast vid bouppteckningsförrättningen, så det kan vara en god idé att ha klart för sig vad bodelningen skulle innebära för såväl dödsboet som för den efterlevande sambon innan bouppteckningsförrättningen hålls.

Ja, ett samboavtal gäller även vid dödsfall.

Nej. För att sambos ska ärva varandra krävs att det finns ett testamente upprättat.

Äktenskapsförord

Huvudregeln i ett äktenskap är att alla tillgångar är så kallat giftorättsgods, där vardera make/maka har en vilande rätt till hälften av värdet vid bodelning, så kallad giftorätt. Genom ett äktenskapsförord kan makarna göra alla eller delar av tillgångarna till enskild egendom.

Testamente

Testamentet är en juridisk handling som visar hur du vill att din kvarlåtenskap, det vill säga dina tillgångar, fördelas. Det finns flera juridiska krav som ska vara uppfyllda för att ett testamente ska vara giltigt. Därför rekommenderar vi kontakt med en jurist som upprättar handlingen.

phone, call, call now-1439841.jpg

010-145 08 88