Samboavtal

Ett samboavtal reglerar sambornas inbördes ekonomiska förhållanden. Samboavtalet kan innebära att bodelning inte ska ske.

Ett samboavtal reglerar sambornas inbördes ekonomiska förhållanden. Samboavtalet kan innebära att bodelning inte ska ske. Vardagsjuristerna erbjuder professionell hjälp med samboavtal, oavsett om du har ett okomplicerat eller mer komplext ärende.

Att skriva samboavtal

Genom ett samboavtal kan sambor bestämma över sina inbördes ekonomiska förhållanden. Vanligen görs detta genom att samborna bestämmer att bodelning inte ska ske eller genom att egendom som tillhör eller tillfaller någon av samborna inte ska ingå vid bodelning. Samboavtalet kan misstas för ett testamente. Detta är inte så konstigt då samboavtalet kan få betydelse vid dödsfall. Samboavtalet får även betydelse vid separation. Det är därför viktigt att först reda ut och förstå hur ett samboavtal kommer att påverka just er.

Vardagsjuristerna erbjuder:

  • Rådgivning om sambors ekonomiska förhållanden, upprättande av samboavtal och hjälp vid tvister om samboavtal.
  • Kostnadsfritt inledande samtal (ca 15 min) och omgående hjälp.
  • Du kan även ställa din fråga via kontaktformuläret.
  • Guidning och stöttning genom hela ärendet.

Vanliga frågor och svar om samboavtal hittar du längre ner på sidan.

Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 010-145 08 88 (mån-fre 09-17) / info@vardagsjuristerna.se

STÄLL DIN FRÅGA

Det kostar inget att fråga. Välkommen att kontakta oss!

Frågor och svar om samboavtal

Vad är ett samboavtal?

Ett samboavtal är ett inbördes avtal mellan två sambos som reglerar era ekonomiska förhållanden i händelse av en separation, exempelvis att viss egendom inte ska vara föremål för bodelning eller att bodelning inte ska ske.

Vad är en bodelning?

Lite förenklat kan sägas att en bodelning är en hälftendelning av sambornas samboegendom, det vill säga av gemensamt bohag och bostad, om egendomen förvärvats för gemensam användning.

Utöver samboegendom kan det finnas samägd egendom, det vill säga föremål som ägs av samborna tillsammans men som inte utgör gemensamt bohag eller bostad. Ett exempel är en fritidsfastighet. Det kan också finnas egendom som är endast den ena sambons, och som inte är varken samboegendom eller samägd egendom. Likväl kan egendom vara den ena sambons, men ändå utgöra samboegendom. Så kan vara fallet när samborna köpt en gemensam bostad, men den ena sambon bekostat hela bostaden.

Hur fungerar bodelning mellan sambor vid dödsfall?

Om den ena sambon avlider har den efterlevande sambon möjlighet att begära bodelning. En begäran om bodelning ska framställas senast vid bouppteckningsförrättningen, så det kan vara en god idé att ha klart för sig vad bodelningen skulle innebära för såväl dödsboet som för den efterlevande sambon innan bouppteckningsförrättningen hålls.

Gäller samboavtalet även vid dödsfall?

Ja, ett samboavtal gäller även vid dödsfall. Eftersom samboavtalet reglerar om bodelning ska ske och om viss egendom ska eller inte ska ingå vid bodelningen kan avtalet påverka storleken på den avlidnes kvarlåtenskap och därmed också storleken på arvet efter den avlidne.

Ärver sambor varandra?

Nej. För att sambos ska ärva varandra krävs att det finns ett testamente upprättat.

Kan jag använda en mall för samboavtal?

Vi rekommenderar inte att en mall för samboavtal används eftersom det inte är säkert att samboavtalet då faktiskt passar din eller er situation. Det blir också mycket problematiskt när formuleringarna i mallen visar sig få helt andra konsekvenser än vad som var avsett. Använder du en mall rekommenderar vi ändå att du låter en jurist granska den för att undvika obehagliga överraskningar.

Äktenskapsförord

Huvudregeln i ett äktenskap är att alla tillgångar är så kallat giftorättsgods, där vardera make/maka har en vilande rätt till hälften av värdet vid bodelning, så kallad giftorätt. Genom ett äktenskapsförord kan makarna göra alla eller delar av tillgångarna till enskild egendom.

Testamente

Testamentet är en juridisk handling som visar hur du vill att din kvarlåtenskap, det vill säga dina tillgångar, fördelas. Det finns flera juridiska krav som ska vara uppfyllda för att ett testamente ska vara giltigt. Därför rekommenderar vi kontakt med en jurist som upprättar handlingen.