Fastighetsjuridik

Vi hjälper dig med ärenden inom fastighetsjuridik

Lämna över till experter

Vänd dig till oss om du behöver hjälp med tolkning och definitioner av begrepp inom plan- och bygglagen, PBL, upprättande och granskning av hyreskontrakt eller rådgivning kring dolda fel på fastighet.

Bostadsrättslagen

Rådgivning kring frågor om bostadsrättens användande, förverkande och tvångsförsäljning.

Läs mer

Detaljplaner

Detaljplanen reglerar hur mark- och vattenområden får användas. Tolkning av detaljplanen kan behövas.

Läs mer

Hyresrätt

Innefattar hjälp med privata och kommersiella hyresavtal, överlåtelser och uppsägning av hyresrätt.

Läs mer

Dolda fel

För att ett fel ska räknas som dolt måste det ha funnits vid förvärvstillfället och inte ha varit möjligt att upptäcka. Det ska heller inte varit förväntat och påverka marknadsvärdet.

Läs mer

Ledningsrätt

Rätt att dra ledningar över annans mark innebär så kallad ledningsrätt, där fastighetsägaren har rätt till ekonomisk kompensation.

Läs mer

Servitut

Servitut innebär en rätt för en fastighet att på något sätt nyttja en annan fastighet, exempelvis en väg.

Läs mer

Fastighetsjuridik

Hos oss får du hjälp av jurister särskilt inriktade på fastighetsrättsliga ärenden. Du har alltid kontakt med en egen jurist, som i sin tur arbetar teambaserat med andra jurister på Vardagsjuristerna.se – allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp i ditt ärende.

Vi tar ärenden över hela Sverige.

Läs mer

Telefon

010-145 08 88

Måndag – fredag kl 9-17

phone, call, call now-1439841.jpg

E-post

info@vardagsjuristerna.se

mail, message, email-1454731.jpg

Besök oss

Måndag – fredag 9-17

Endast förbokade besök