Testamente

Testamente är en juridisk handling som visar testators vilja i händelse av dennes bortgång. Testamentet påverkar vem som har rätt till arv.

Testamente är en juridisk handling som visar testators vilja i händelse av dennes bortgång. Testamentet påverkar vem som har rätt till arv. Vardagsjuristerna erbjuder professionell hjälp med testamenten och testamentesfrågor.

Att upprätta testamente

Att upprätta ett testamente är ett sätt för dig att förhindra tvister efter din bortgång samt ett juridiskt sätt att uttrycka din sista vilja. En vanlig missuppfattning är att det är enkelt att upprätta ett testamente. Formuleringar, strikta formkrav och hur testamentet faktiskt är korrekt anpassat utifrån just din situation är emellertid sådant som kan göra att testamentet får en helt annan innebörd än vad som var tänkt, eller att testamentet överhuvudtaget inte är giltigt.

Vardagsjuristerna erbjuder:

  • Rådgivning om behovet av testamente, upprättande av testamente och hjälp vid tvister om testamente, exempelvis ogiltighet eller klander av testamente.
  • Kostnadsfritt inledande samtal (ca 15 min) och omgående hjälp.
  • Du kan även ställa din fråga via kontaktformuläret.
  • Guidning och stöttning genom hela ärendet.

Vanliga frågor och svar om testamente hittar du längre ner på sidan.

Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 010-145 08 88 (mån-fre 09-17) / info@vardagsjuristerna.se

STÄLL DIN FRÅGA

Det kostar inget att fråga. Välkommen att kontakta oss!

Frågor och svar om testamente

Vad är ett testamente?

Ett testamente är en juridisk handling som visar hur kvarlåtenskapen efter testator (den som upprättat testamentet) ska fördelas. Testamentet är ett uttryck för testators vilja. Genom testamentet kan hela eller delar av arvet göras till testamentstagarens enskilda egendom, och att egendomen inte ska ingå vid exempelvis bodelning hos testamentstagaren.

Testamentet blir juridiskt bindande först när det vunnit laga kraft.

Det finns formella krav för hur ett testamente ska upprättas.

Vem kan upprätta ett testamente?

Den som är över 18 år får upprätta ett testamente.

Även den som fyllt 16 år kan upprätta ett testamente i vissa fall, nämligen om hen har egendom som hen själv får råda över.

Gör testamentet någon skillnad vid en bouppteckning?

Det kan vara så. Beroende på hur den avlidnes vilja är formulerad kan en eller flera personer vara universella testamentstagare alternativt legatarier. Universella testamentstagare träder in som dödsbodelägare och ska kallas till förrättningsmöte vid bouppteckningen.

Det är inte ovanligt att en person är arvinge enligt såväl lag som enligt testamente, exempelvis ett barn (en s k bröstarvinge).

Det kan också vara så att en person utesluts från arv. Bouppteckningen påverkas då om testamentet vunnit laga kraft, eftersom den uteslutna personen då inte längre är dödsbodelägare i testators dödsbo. Den uteslutna personen ska därmed inte kallas till bouppteckningsförrättning.

Hur vinner ett testamente laga kraft?

För att ett testamente ska vinna laga kraft, det vill säga bli bindande mot de som annars hade ärvt, måste testamentet antingen godkännas av arvingarna eller delges arvingarna utan att de inom 6 månader efter delgivningen klandrat testamentet i domstol.

Får jag min laglott automatiskt?

Nej. För att du ska få din laglott måste du påkalla jämkning av testamentet. Det är alltså inget som sker per automatik. Du ska begära jämkning inom 6 månader efter det att du blev delgiven testamentet och vi rekommenderar att du gör det skriftligen.

Kan jag använda en mall för testamente?

Vi rekommenderar inte att en mall för testamente används eftersom det inte är säkert att testamentet då faktiskt passar din situation eller att det ens uppfyller de strikta formaliakrav som gäller för testamenten. Det blir också mycket problematiskt när formuleringarna i mallen visar sig få helt andra konsekvenser än vad du tänkt dig. Använder du en mall rekommenderar vi ändå att du låter en jurist granska testamentet för att undvika obehagliga överraskningar.

Bouppteckning

Bouppteckningen ska upprättas inom 3 månader efter ett dödsfall, och är dödsboets identitetshandling. Den visar vem eller vilka som är berättigade till arv och vilka tillgångar och skulder som fanns per dödsdagen.

Arvskifte

Först när bouppteckningen är registrerad och godkänd hos Skatteverket brukar ett arvskifte företas. Skiftet är egentligen överföringen av dödsboets tillgångar till arvingarna, de så kallade dödsbodelägarna. Regleras med avtal.