Just nu erbjuder vi 15 % rabatt på alla våra tjänster. Gäller till och med 2023-12-31.

Testamente

Vi hjälper dig att upprätta ett juridiskt korrekt testamente

Testamente

Hos Vardagsjuristerna.se får du hjälp att upprätta ett juridiskt korrekt testamente, där vi utgår från dina önskemål samt utifrån hur lagen faktiskt ser ut. 

Vi tar ärenden över hela Sverige.

Ta hjälp av en jurist

En jurist är oberoende och hjälper dig att upprätta testamentet utifrån dina önskemål. Tillsammans har vi många års erfarenhet av arbete inom familjejuridik och familjerättsliga ärenden, inklusive att upprätta testamenten. Nyckeln till vår framgång är att vi lyssnar och gör allt med mycket hjärta.

Ställ din fråga till oss!

Frågor och svar om testamente

Ett testamente är en juridisk handling som visar den avlidnes önskemål om hur dennes kvarlåtenskap ska fördelas. Det är viktigt att poängtera att önskemålet även kommer att bli juridiskt bindande när testamentet vunnit laga kraft.

Det finns formella krav för hur ett testamente ska upprättas.

Den som är över 18 år får upprätta ett testamente.

Även den som fyllt 16 år kan upprätta ett testamente i vissa fall, nämligen om hen har egendom som hen själv får råda över.

Det kan vara så. Beroende på hur den avlidnes vilja är formulerad kan en eller flera personer vara universella testamentstagare alternativt legatarier. Universella testamentstagare träder in som dödsbodelägare och ska kallas till förrättningsmöte vid bouppteckningen.

Det är inte ovanligt att en person är arvinge enligt såväl lag som enligt testamente, exempelvis ett barn (en s k bröstarvinge).

För att ett testamente ska vinna laga kraft, det vill säga bli bindande mot de som annars hade ärvt, måste testamentet antingen godkännas av arvingarna eller delges arvingarna utan att de inom 6 månader efter delgivningen klandrat testamentet i domstol.

Nej. För att du ska få din laglott måste du påkalla jämkning av testamentet. Det är alltså inget som sker per automatik. Du ska begära jämkning inom 6 månader efter det att du blev delgiven testamentet.

Bouppteckning

Bouppteckningen ska upprättas inom 3 månader efter ett dödsfall, och är dödsboets identitetshandling. Den visar vem eller vilka som är berättigade till arv och vilka tillgångar och skulder som fanns per dödsdagen.

Arvskifte

Först när bouppteckningen är registrerad och godkänd hos Skatteverket brukar ett arvskifte företas. Skiftet är egentligen överföringen av dödsboets tillgångar till arvingarna, de så kallade dödsbodelägarna. Regleras med avtal.

phone, call, call now-1439841.jpg

010-145 08 88