Arvskifte

Vi hjälper dig att upprätta ett juridiskt korrekt arvskiftesavtal

Från 5.995 kronor

Vardagsjuristerna.se är en del av Emvald Juridik AB

Arvskiftesavtal

Hos Vardagsjuristerna.se får du hjälp att upprätta ett juridiskt korrekt arvskiftesavtal (även kallat arvskifteshandling), där vi bland annat beräknar hur mycket var och en av arvingarna har rätt till. För att göra det enkelt för dig har vi valt att sätta ett från-pris om 5.995 kronor. Kostnaden fördelas mellan arvingarna, vilket gör att priset per person ofta blir lågt sett till den hjälp man får.

Vi tar ärenden över hela Sverige.

Ta hjälp av en jurist

En jurist är oberoende och hjälper dig att upprätta arvskiftesavtalet utifrån hur lagen ser ut, det vill säga utan att ge någon arvtagare särskilda fördelar. Tillsammans har vi många års erfarenhet av arbete inom familjejuridik och familjerättsliga ärenden, inklusive att upprätta arvskiftesavtal. Nyckeln till vår framgång är att vi lyssnar och gör allt med mycket hjärta.

Förfrågan/offert

Frågor och svar om arvskifte

Arvskiftet är överföringen av dödsboets (dvs den avlidnes) tillgångar till den eller de som är arvingar.

För att ett arvskifte ska kunna ske måste det finnas en skriftlig handling som undertecknats av dödsbodelägarna, en så kallad arvskifteshandling eller arvskiftesavtal.

Arvskiftet kan göras efter att bouppteckningen registrerats och godkänts hos Skatteverket. Ibland kan det finnas anledning att vänta ytterligare en stund, exempelvis när dödsbodelägarna sålt en bostad och väntar på att försäljningen ska slutbetalas.

Det är två olika benämningar på samma sak.

Nej. Det är däremot vanligt att ett kombinerat bodelnings- och arvskiftesavtal upprättas.

En bodelning ska alltid göras när ett äktenskap upphör. Lite förenklat kan sägas att bodelningen innebär att båda makarnas nettotillgångar slås samman och delas på två lika delar. Arvskiftet är då överföringen av det den avlidne maken erhållit efter bodelningen till den avlidne makens arvingar.

Nej. Arvskiftet är en privat angelägenhet mellan arvingarna. Arvskifteshandlingen kan däremot behövas vid exempelvis ansökan om lagfart hos Lantmäteriet eller om någon ska ta över en bostadsrätt.

Nej. När handlingen är underskriven av samtliga arvingar (dödsbodelägare) kan dessa göra anspråk på tillgångarna som finns exempelvis på den avlidnes bankkonto. Det krävs alltså att arvtagaren gör ett aktivt anspråk på tillgångarna för att få arvet. Vi hjälper till även med detta om så önskas.

Bouppteckning

Bouppteckningen ska upprättas inom 3 månader efter ett dödsfall, och är dödsboets identitetshandling. Den visar vem eller vilka som är berättigade till arv och vilka tillgångar och skulder som fanns per dödsdagen.

Arvskifte

Först när bouppteckningen är registrerad och godkänd hos Skatteverket brukar ett arvskifte företas. Skiftet är egentligen överföringen av dödsboets tillgångar till arvingarna, de så kallade dödsbodelägarna. Regleras med avtal.