Arvskifte

Arvskiftet är fördelningen och överföringen av den avlidnes tillgångar till arvingarna. Dödsbodelägarna reglerar detta genom ett avtal om arvskifte

Arvskiftet är fördelningen och överföringen av den avlidnes tillgångar till arvingarna. Dödsbodelägarna reglerar detta genom ett avtal om arvskifte. Vardagsjuristerna erbjuder professionell hjälp med arvskiften, oavsett om du har ett okomplicerat eller mer komplext ärende.

Att genomföra arvskifte

Innan arvskiftet görs ska en bouppteckning upprättas. Arvskiftet är sedan själva fördelningen och överföringen av den avlidnes tillgångar till arvingarna. Det är vanligtvis flera frågor som uppstår vid arvskiftet. Vem har egentligen rätt till vad? Hur mycket ska var och en ha? Vad krävs för att kunna göra ett arvskifte? Vid arvskiftet måste man även ta ställning till ett eventuellt testamente, efterarv och förkovran (värdeökning). 

Hos Vardagsjuristerna får du hjälp med hela arvsprocessen, från upprättande av ett juridiskt korrekt arvskiftesavtal (även kallat arvskifteshandling) till utbetalning av arvet från bankkonto. För att göra det enklare för dig kan dödsboet stå för kostnaden, så att kostnaden fördelas mellan arvingarna. 

Vardagsjuristerna erbjuder:

  • Rådgivning om arv och arvskiften, upprättande av arvskifteshandling, hjälp vid arvstvister om exempelvis förstärkt laglottsskydd, klander av testamente eller överklaganden av tvångsskiften beslutade av skiftesman eller boutredningsman.
  • Kostnadsfritt inledande samtal (ca 15 min) och omgående hjälp.
  • Du kan även ställa din fråga via kontaktformuläret.
  • Guidning och stöttning genom hela ärendet.

Vanliga frågor och svar om arvskifte hittar du längre ner på sidan.

Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 010-145 08 88 (mån-fre 09-17) / info@vardagsjuristerna.se

STÄLL DIN FRÅGA

Det kostar inget att fråga. Välkommen att kontakta oss!

Frågor och svar om arvskifte

Vad är ett arvskifte?

Ett arvskifte kan sägas vara själva överföringen av den avlidnes tillgångar till arvingarna (de så kallade dödsbodelägarna). En arvskifteshandling, arvskiftesavtal eller avtal om arvskifte upprättas som visar vilken fördelning arvingarna har kommit överens om, och är en förutsättning för att arvet ska kunna betalas ut.

När görs ett arvskifte?

Arvskiftet kan göras efter att bouppteckningen registrerats och godkänts hos Skatteverket. Ibland kan det finnas anledning att vänta ytterligare en stund, exempelvis när dödsbodelägarna sålt en bostad och väntar på att försäljningen ska slutbetalas.

Vad behövs för att göra arvskiftet?

För att vi ska kunna hjälpa dig med arvskiftet kan det vara bra om du har följande dokument och information tillhands:

  • bouppteckning efter den avlidne,
  • aktuella kontoutdrag från bank/banker som visar saldon på konton, värdepappersdepåer och dylikt,
  • information om eventuella kvarvarande lån eller andra skulder,
  • eventuellt nya värderingar på fastigheter eller annan egendom, om det råder oenighet om hur dessa ska värderas, samt
  • testamente och äktenskapsförord, om sådant fanns.

Räcker det med en arvskifteshandling?

Det beror på hur arvskifteshandlingen är utformad. För att ett arv ska kunna betalas ut räcker det inte med ett arvskiftesavtal av enklare form, i vart fall inte om avtalet i sig endast visar vilken fördelning dödsbodelägarna (dvs arvingarna) kommit överens om. För att ett arv faktiskt ska kunna betalas ut måste någon ha fått rätt att företräda samtliga dödsbodelägare inför exempelvis banken genom en fullmakt.

Eftersom arvskiftet ofta är komplext rekommenderar vi att ni låter en jurist från oss sköta såväl upprättande av arvskifteshandling som själva utbetalningarna av arvet, med stöd av fullmakter från er. På så sätt kan ni förvissa er om att arvet betalas ut enligt precis det ni kommit överens om.

När får jag arvet?

Först när arvskifteshandlingen är underskriven av samtliga arvingar (dödsbodelägare) kan det lämnas till banken för utbetalning till respektive arvinge. Räkna med att det tar lång tid innan arvet betalas ut eftersom samtliga handlingar ska granskas av banken innan utbetalning sker.

Ska arvskifteshandlingen skickas till Skatteverket?

Nej. Arvskiftet är en privat angelägenhet mellan arvingarna. Arvskifteshandlingen kan däremot behövas vid exempelvis ansökan om lagfart hos Lantmäteriet för en fastighet eller om någon ska ta över en bostadsrätt.

Vad gäller för bodelning och arvskifte?

Om den avlidne var gift måste en bodelning göras mellan dödsboet och den efterlevande maken eller makan. Bodelningen ska göras innan arvskifte sker. Rent praktiskt kan det vara fördelaktigt att göra bodelningen och arvskiftet i en och samma handling.

Kan jag använda en mall för arvskiftet?

Vi rekommenderar inte att en mall används eftersom det inte är säkert att mallen passar just din situation. Det blir också mycket problematiskt när formuleringarna i mallen visar sig få helt andra konsekvenser än vad som var avsett. Använder du en mall rekommenderar vi ändå att du låter en jurist granska den för att undvika obehagliga överraskningar.

Jag har fått ett förslag till en bodelnings- eller arvskifteshandling från en annan jurist eller advokat. Hur vet jag att den är korrekt?

Om du har fått ett förslag till bodelning eller arvskifte ska du först och främst läsa igenom handlingen noggrant. Du kan sedan vända dig till oss för granskning eller för att reda ut eventuella frågetecken.

Bouppteckning

Bouppteckningen ska upprättas inom 3 månader efter ett dödsfall, och är dödsboets identitetshandling. Den visar vem eller vilka som är berättigade till arv och vilka tillgångar och skulder som fanns per dödsdagen.

Bodelning

Bodelning ska göras när äktenskapet upphör. Ibland kan bodelning också göras under äktenskapet. Bodelningen innebär som huvudregel en hälftendelning av makarnas tillgångar, så kallat giftorättsgods.