Just nu erbjuder vi 15 % rabatt på alla våra tjänster. Gäller till och med 2023-12-31.

Bouppteckning

Vi hjälper dig att upprätta en juridiskt korrekt bouppteckning

Ta hjälp av en jurist

En jurist är oberoende och hjälper dig att upprätta bouppteckningen utifrån hur lagen ser ut, det vill säga utan att ge någon arvtagare särskilda fördelar. Tillsammans har vi många års erfarenhet av arbete inom familjejuridik och familjerättsliga ärenden, inklusive att upprätta bouppteckningar. Nyckeln till vår framgång är att vi lyssnar och gör allt med mycket hjärta. 

Vad behöver du göra?

För att vi ska kunna hjälpa dig med bouppteckningen behöver du göra följande:

 • Kontakta oss per telefon eller e-post och berätta att du vill ha hjälp, vi erbjuder dig ett kostnadsfritt inledande samtal om cirka 15 minuter.
 • Vi tillhandahåller ett informationsblad med en beskrivning av det vi behöver av dig (läs mer här på vår hemsida).
 • Så fort vi har den information vi behöver påbörjar vi upprättandet av bouppteckningen. Härifrån sköter vi resten.
 • Vi samarbetar med Circla – störst i Sverige på helhetslösningar för dödsbon.

Förfrågan

Vilken information behöver vi från dig?

För att kunna hjälpa dig med bouppteckningen behöver vi följande:

 • dödsfallsintyg med släktutredning,
 • kontoutdrag från bank/banker med saldon per dödsdagen (gäller även efterlevande make/maka och ibland även sambo),
 • information om lån och räkningar som fanns per dödsdagen eller avser tiden innan dödsdagen (t ex en mobiltelefonräkning som fakturerats i efterskott),
 • information om liv-/kapitalförsäkringar,
 • begravningskostnader,
 • information om vilka andra tillgångar som finns samt värdet på detta, exempelvis hus, bil, båt, bohag eller annan lös egendom.
 • eventuellt testamente, äktenskapsförord eller samboavtal.

Vi erbjuder även ett alternativ där du lämnar fullmakt till oss och vi gör en del av boutredningen, läs mer nedan.

Vi kontrollerar då fastighetsinnehav inom Sverige, eventuella fordonsinnehav, engagemang hos de största svenska bankerna och försäkringsbolagen samt om några handlingar finns registrerade i Äktenskapsregistret.

Vill du slippa göra så mycket som möjligt själv kan vi förvalta dödsboet.

Du lämnar då fullmakt till oss, vi adressändrar, ser till att räkningar betalas, upprättar bouppteckning och hanterar även arvskiftet.

För detta alternativ använder vi oss av vår ordinarie timtaxa.

Frågor och svar om bouppteckning

Vid ett dödsfall är anhöriga skyldiga att upprätta en så kallad bouppteckning.

Bouppteckningen är dödsboets identitetshandling. Den visar vem eller vilka som har rätt att ärva samt vilka tillgångar och skulder den avlidne hade per dödsdagen.

Det är ingen som ärver i och med att bouppteckningen upprättas.

En bouppteckning ska upprättas inom 3 månader efter ett dödsfall. Man har därefter 1 månad på sig att skicka bouppteckningen till Skatteverket.

Vi kan hjälpa dig även om du är sent ute.

Javisst. Genom att signera vårt avtal kan du dessutom komma igång direkt. Vi hör av oss till dig inom 24 timmar efter signerat avtal (helg undantaget) och guidar dig vidare.

Du måste alltid lämna en del uppgifter om den avlidnes ekonomiska situation – men det är exakt samma uppgifter som du hade behövt uppge oavsett till vem du hade vänt dig.

Det enda som måste ske fysiskt är att vi måste ha din underskrift på bouppteckningen när den har fastställts, detta då Skatteverket inte godtar underskrifter på annat sätt. Vi löser detta brevledes.

Det ska alltid finnas en bouppgivare, det vill säga en person som uppger dödsboets ekonomiska ställning och dylikt. Detta gäller oavsett vem du anlitar. Du kommer därför att behöva göra en del saker själv i form av att ta fram viss information om tillgångarna och skulder. För att underlätta för dig skickar vi dig en checklista med vilken information vi behöver.

Om du känner att du vill göra så lite som möjligt själv kan vi erbjuda dig ett alternativ där du skriver under en fullmakt varefter vi delvis utreder dödsboet. Vi kontrollerar då fastighetsinnehav, fordonsinnehav samt engagemang hos de största svenska banker och försäkringsbolag.

Nej. Det är ingen som ärver i och med att bouppteckningen upprättas. Arvet kan du göra anspråk på först efter att bouppteckningen registrerats hos Skatteverket och ni skrivit under ett arvskiftesavtal.

Arvskiftet kan göras efter att bouppteckningen registrerats och godkänts hos Skatteverket. Ibland kan det finnas anledning att vänta ytterligare en stund, exempelvis när dödsbodelägarna sålt en bostad och väntar på att försäljningen ska slutbetalas.

Nej. Det är däremot vanligt att ett kombinerat bodelnings- och arvskiftesavtal upprättas.

En bodelning ska alltid göras när ett äktenskap upphör. Lite förenklat kan sägas att bodelningen innebär att båda makarnas nettotillgångar slås samman och delas på två lika delar. Arvskiftet är då överföringen av det den avlidne maken erhållit efter bodelningen till den avlidne makens arvingar.

Bouppteckning

Bouppteckningen ska upprättas inom 3 månader efter ett dödsfall, och är dödsboets identitetshandling. Den visar vem eller vilka som är berättigade till arv och vilka tillgångar och skulder som fanns per dödsdagen.

Arvskifte

Först när bouppteckningen är registrerad och godkänd hos Skatteverket brukar ett arvskifte företas. Skiftet är egentligen överföringen av dödsboets tillgångar till arvingarna, de så kallade dödsbodelägarna. Regleras med avtal.