Bouppteckning

Vi hjälper dig att upprätta en juridiskt korrekt bouppteckning.

Personlig hjälp av jurist

Fast pris 9 995 kr (+ ev porto)

Öppnar avtal via Scrive
Signera med BankID

Du lämnar fullmakt - vi gör ytterligare kontroller

Fast pris 14 995 kr (+ ev porto)

Öppnar avtal via Scrive
Signera med BankID

Vardagsjuristerna.se är en del av Emvald Juridik AB

Bouppteckning till fast pris

Hos Vardagsjuristerna.se får du hjälp att upprätta en juridiskt korrekt bouppteckning. För att göra det enkelt för dig har vi valt att sätta ett fast pris om 9 995 kronor respektive 14 995 kr, även om ärendet skulle vara lite mer komplicerat. Kostnaden betalas i första hand av dödsboet, vilket gör att priset per person blir lågt sett till den hjälp man får.

I det första alternativet lämnar du uppgifter om dödsboets ekonomiska ställning till oss utifrån en checklista/mall som vi tillhandahåller, vilken vi sedan använder som utgångspunkt vid upprättandet av bouppteckningen. I det andra alternativet lämnar du också uppgifter till oss, men du får även skriva under en fullmakt så att vi kan utföra ytterligare kontroller av den avlidnes tillgångar. Exempelvis kontrollerar vi fastighetsinnehav inom Sverige, eventuella fordonsinnehav, engagemang hos de största svenska bankerna med mera.

Vi tar ärenden över hela Sverige.

Ta hjälp av en jurist

En jurist är oberoende och hjälper dig att upprätta bouppteckningen utifrån hur lagen ser ut, det vill säga utan att ge någon arvtagare särskilda fördelar. Tillsammans har vi många års erfarenhet av arbete inom familjejuridik och familjerättsliga ärenden, inklusive att upprätta bouppteckningar. Nyckeln till vår framgång är att vi lyssnar och gör allt med mycket hjärta.

Förfrågan/offert

Frågor och svar om bouppteckning

Vid ett dödsfall är anhöriga skyldiga att upprätta en så kallad bouppteckning.

Bouppteckningen är dödsboets identitetshandling. Den visar vem eller vilka som har rätt att ärva samt vilka tillgångar och skulder den avlidne hade per dödsdagen.

Det är ingen som ärver i och med att bouppteckningen upprättas.

En bouppteckning ska upprättas inom 3 månader efter ett dödsfall. Man har därefter 1 månad på sig att skicka bouppteckningen till Skatteverket.

Vi kan hjälpa dig även om du är sent ute.

Javisst. Genom att signera vårt avtal kan du dessutom komma igång direkt. Vi hör av oss till dig inom 24 timmar efter signerat avtal och guidar dig vidare.

Du måste alltid lämna en del uppgifter om den avlidnes ekonomiska situation – men det är exakt samma uppgifter som du hade behövt uppge oavsett till vem du hade vänt dig.

Det enda som måste ske fysiskt är att vi måste ha din underskrift på bouppteckningen när den har fastställts, detta då Skatteverket inte godtar underskrifter på annat sätt. Vi löser detta brevledes.

Nej, det är inte sant.

Det ska alltid finnas en bouppgivare, det vill säga en person som uppger dödsboets ekonomiska ställning och dylikt. Detta gäller oavsett vem du anlitar. Skillnaden mellan en fastpristjänst och någon som debiterar per timme är att du antagligen kommer att behöva betala mycket mer till den som debiterar per timme eftersom denne kommer ta betalt när du berättar om dödsboets ekonomiska ställning, när du har frågor och så vidare. Inget fel med det förstås, men hos oss får du samma hjälp med den skillnaden att du vet redan från början vad det kommer kosta.

Om du känner att du vill göra så lite som möjligt själv kan vi erbjuda dig ett alternativ där du skriver under en fullmakt varefter vi delvis utreder dödsboet. Vi kontrollerar då fastighetsinnehav, fordonsinnehav samt engagemang hos de största svenska banker och försäkringsbolag. Även då kan vi erbjuda hjälpen till ett fast pris.

Nej. Det är ingen som ärver i och med att bouppteckningen upprättas. Arvet kan du göra anspråk på först efter att bouppteckningen registrerats hos Skatteverket och ni skrivit under ett arvskiftesavtal.

Arvskiftet kan göras efter att bouppteckningen registrerats och godkänts hos Skatteverket. Ibland kan det finnas anledning att vänta ytterligare en stund, exempelvis när dödsbodelägarna sålt en bostad och väntar på att försäljningen ska slutbetalas.

Nej. Det är däremot vanligt att ett kombinerat bodelnings- och arvskiftesavtal upprättas.

En bodelning ska alltid göras när ett äktenskap upphör. Lite förenklat kan sägas att bodelningen innebär att båda makarnas nettotillgångar slås samman och delas på två lika delar. Arvskiftet är då överföringen av det den avlidne maken erhållit efter bodelningen till den avlidne makens arvingar.

Bouppteckning

Bouppteckningen ska upprättas inom 3 månader efter ett dödsfall, och är dödsboets identitetshandling. Den visar vem eller vilka som är berättigade till arv och vilka tillgångar och skulder som fanns per dödsdagen.

Arvskifte

Först när bouppteckningen är registrerad och godkänd hos Skatteverket brukar ett arvskifte företas. Skiftet är egentligen överföringen av dödsboets tillgångar till arvingarna, de så kallade dödsbodelägarna. Regleras med avtal.

Läs och signera avtal

För den som vill komma igång med bouppteckningen direkt kan du anlita oss genom att signera vårt avtal (öppnas via Scrive). Signera med BankID. Du kan öppna avtalet, läsa igenom och avbryta när som helst.

Bouppteckning

Komplett inkl förrättningsmöte
9995 kr + ev porto
 • Vi upprättar bouppteckningen
 • Vi kallar till förrättningsmöte
 • Vi håller i förrättningsmötet
 • Två förrättningsmän från oss signerar
 • Vi skickar bouppteckningen till Skatteverket
 • Vi meddelar dig när bouppteckningen är godkänd och klar
Mest använd

Läs och signera avtal

För den som vill komma igång med bouppteckningen direkt kan du anlita oss genom att signera vårt avtal (öppnas via Scrive). Signera med BankID. Du kan öppna avtalet, läsa igenom och avbryta när som helst.

Bouppteckning

Ytterligare kontroller med fullmakt
14995 kr + ev porto
 • Vi upprättar bouppteckningen
 • Du lämnar fullmakt till oss
 • Vi kontrollerar bl a fastighetsinnehav, fordonsinnehav, engagemang hos banker mm
 • Vi kallar till förrättningsmöte
 • Vi håller i förrättningsmötet
 • Två förrättningsmän från oss signerar
 • Vi skickar bouppteckningen till Skatteverket
 • Vi meddelar dig när bouppteckningen är registrerad och klar