Priser

Timarvode

Hos Vardagsjuristerna.se tillämpar vi ett timarvode om f.n. 1 200 kr per timme inklusive moms. 

Hur vi debiterar

Innan ett arbete påbörjas estimerar vi nödvändig tidsåtgång för ditt ärende, för att du ska veta ungefär vad det kommer att kosta.

Vi debiterar arbete per påbörjad kvart (15 minuter). Som exempel debiteras 43 minuters arbete som 45 minuter. E-postmeddelanden, telefonsamtal, sms och dylikt avrundas uppåt till närmsta 5-minutersintervall. Ett telefonsamtal eller e-postmeddelande som tar 8 minuter i anspråk debiteras därför som 10 minuter.

I övrigt debiterar vi för den tid vi lägger på ett ärende. I den tiden kan ingå att upprätta en handling, ta nödvändiga kontakter med personer eller myndigheter, att granska handlingar och material, göra rättsliga utredningar med mera.

Kan vi hjälpa dig? Ställ din fråga här!