Just nu erbjuder vi 15 % rabatt på alla våra tjänster. Gäller till och med 2023-12-31.

Priser

Timarvode

Hos Vardagsjuristerna.se tillämpar vi ett timarvode om f.n. 1476 kr per timme inklusive moms. Priset kommer från Domstolsverkets timkostnadsnorm för 2023 som är 1845 kr per timme, men där vi valt att minska beloppet med 20 % (motsvarande momsen) för att våra tjänster ska vara tillgängliga för så många som möjligt.

Hur vi debiterar

Vi debiterar för den tid vi lägger på ett ärende. I den tiden kan ingå att upprätta en handling, ta nödvändiga kontakter med personer eller myndigheter, att ha ett möte med dig, att granska handlingar och material, göra rättsliga utredningar med mera.

Innan ett arbete påbörjas kan vi estimera nödvändig tidsåtgång för ditt ärende, för att du ska veta ungefär vad det kommer att kosta.

Tidsuppskattningar

Eftersom vi har en specialistinriktning kan vi med ganska god säkerhet uppskatta kostnaden för vissa ärenden som har normal grad av komplexitet. Eftersom vi har en specialistinriktning innebär det också att vi hanterar betydligt komplexare ärenden som kräver längre tidsåtgång. Med det sagt kan det alltid finnas ärenden som kräver såväl kortare som längre tidsåtgång.