Våra jurister

Vardagsjuristerna.se

Kateryna Osmuk

Jag har studerat juristprogrammet på Stockholms universitet och har tidigare jobbat på såväl myndighet som byrå. Min främsta inriktning är idag familjejuridik, t ex upprättande av arvskiften, bouppteckning, testamente och äktenskapsförord, men jag arbetar även med en del andra frågor som exempelvis migrationsrätt och tvångsvård.

E: kateryna@vardagsjuristerna.se
T: 070-248 98 83

Kateryna Osmuk

Emil Classon

Jag har en juristexamen från Örebro universitet och har arbetat flera år som jurist inom en större vårdkoncern, däribland med LSS-frågor, assistansersättning och dylikt. Jag har tidigare även arbetat inom familjerättsliga ärenden och sedan januari 2021 jobbar jag framförallt med familjejuridik hos Vardagsjuristerna.  

E: emil@vardagsjuristerna.se
T: 073-052 28 92

Teamet på Vardagsjuristerna